Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer
Deze website is met grote zorg samengesteld. Het project is in voorbereiding. Uitdrukkelijk voorbehouden worden eventuele wijzigingen. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om een globale impressie van het project te geven. Genoemde maten zijn bij benadering. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.


Privacybeleid
In dit privacybeleid van Impact Vastgoed beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hierin staat uitgelegd hoe wij deze gegevens verzamelen en gebruiken, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Algemeen
Impact Vastgoed registreert geen bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, afkomst, gezondheid of godsdienst. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming om u op de hoogte te houden over een bepaald (woningbouw)project. Verzamelde gegevens worden tevens niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij expliciet vermeld in het privacybeleid. De duur van opslag betreft 5 jaar. Daarna worden gegevens vernietigd.


Webbezoek
Wanneer u deze website bezoekt wordt het IP-adres en browserinformatie opgeslagen in de logbestanden van de server. Deze informatie wordt gebruikt om statistieken te genereren over de website. Deze informatie valt niet te herleiden naar een persoon.


Nieuwsbrief
Bij het opslaan van de correspondentie wordt uw e-mailadres ook opgeslagen en, als u dit heeft aangegeven, gebruikt om een nieuwsbrief te verzenden waarin u updates ontvangt over Het Zuiderhof. Hiervoor kunt u zich ook afmelden.


Google Analytics
Impact Vastgoed maakt gebruik van Google Analytics, een service die wordt aangeboden door Google. Dit gebruiken wij om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van de website. Deze gebruiksgegevens worden opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Door Google wordt deze informatie gebruikt om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapportages opgesteld over de activiteit van de website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden dit namens Google verwerken. 


Analytische cookies: Microsoft Clarity
We gebruiken Microsoft Clarity om de gebruikerservaring van onze websites te meten en te verbeteren. Microsoft Clarity registreert pseudo-anonieme bezoekgegevens, zoals welk besturingssysteem en -platform ze gebruiken, welke tijdzone bezoekers hebben ingesteld, hun geografische herkomst als ze onze website gebruiken, hoeveel tijd ze doorbrengen op pagina's en welke pagina's zij gebruiken, en bijvoorbeeld interacties zoals muisbewegingen, klikken, scrollen, mouse-overs. Als data wordt verzameld via opnames, verbergt Microsoft Clarity automatisch invoer in wachtwoordvelden en andere privacygevoelige velden. Microsoft Clarity verzamelt geen ingevulde formuliervelden of persoonsgegevens. Aan bezoekers wordt een uniek ID toegekend, zodat Microsoft Clarity terugkerende bezoekers kan herkennen zonder gebruik te maken van persoonlijke gegevens, zoals een IP-adres. Het laatste octet van IP-adressen van bezoekers wordt op 0 gezet, zodat uw volledige IP-adres nooit wordt opgeslagen. De data worden maximaal 1 jaar opgeslagen. Door het gebruik van Microsoft Clarity kan Microsoft persoonsgegevens ontvangen, opslaan en gebruiken voor Microsoft Advertising. Hier lees je meer over in hun privacybeleid, gegevensverwerking en gegevensbescherming in de Microsoft Privacy Statements.


Inzage en correctie
Als u de persoonlijke informatie wilt zien die wij van u verzameld hebben, of deze informatie wilt corrigeren dient u een e-mail te sturen naar privacy@persc.nl met het verzoek.